Kongremizde sunulacak sözlü sunum ve posterler bilimsel komite tarafindan değerlendirilerek teşvik ödülleri verilecektir.