Kongremize 15 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt olarak tebliğ gönderen 3 Uzmanlık veya Doktora Öğrencisine Bilimsel Kurul tarafından SEYAHAT ÖDÜLÜ verilecektir.