Poster Yazım Kuralları

 • Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
 • Posterler 70 x 100 cm boyutunda hazırlanacaktır.
 • Kongre ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.
 • Poster başlığı 48 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Yazar Ad(lar)ı 36 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Yazar adres(ler)i 36 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • Metin başlıkları 24 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Metin 24 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Posterde Türkçe ve İngilizce Özet mutlaka yer almalıdır.
 • Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Amaç / Aim”, “Gereçler ve Yöntemler / Materials and Methods”, ya da “Olgu Tanımlanması / Case Description”, “Bulgular / Results” “Sonuç / Conclusion” başlıkları yer almalıdır.
 • Kaynaklara metin içinde isim, yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Kaynaklar geçiş sırası ile verilmelidir.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralandırılmış panolara, sunucuya belirtilen günlerde asılacaktır.
 • Poster sahipleri programda belirtilen gün ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.