ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ

Başkan
Ahmet Nuri YAZICIOĞLU

İkinci Başkan
Özlem ÜÇOK

Genel Sekreter
Serdar UYSAL

Sayman
Hakan EREN

Üye
Zühre AKARSLAN