BİLİMSEL PROGRAM

Büyük Salon Sözlü Sunum Salonu
25 NİSAN 2019, PERŞEMBE
9:00-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış / Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yazıcıoğlu Konuşması
10:30-11:00 Plaket Töreni
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güniz Baksı Şen, Prof. Dr. Zühre Akarslan

Oral Precancer&Cancer: Our Experience in India
Dr. Sunali  Khanna

12:30-14:00  YEMEK MOLASI
14:00-15:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem Üçok

İnteraktif Vaka Tartışmaları
Doç. Dr. Enver Alper Sinanoğlu
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şevki Bayraktar

 

13:30-15:00
1.Sözlü Sunum Oturumu (Adli Diş Hekimliği-Yaş Tayini Oturumu)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nihal Avcu, Doç. Dr. Müjgân Güngör Hatipoğlu

SS33) Nazal Septum Deviasyonunun Maksiller Sinüs Hacmine Etkisi ve Cinsiyet Tayini / Emre Köse, Rüya Sessiz
SS17) Pubertal Büyümenin El Bilek Radyografları Yerine Lateral Sefalometrik Radyograflar İle Belirlenmesi / Burak Kerem Apaydın
SS10) Cinsiyetin Mandibuler Parametreler Üzerine Etkisi: Retrospektif KIBT Çalışması / Derya İçöz, Faruk Akgünlü
SS60) Mandibular Parametreler ile Yaş ve Cinsiyet Arasındaki İlişkinin Araştırılması:  Retrospektif Çalışma / İmge Sapancı, Hüseyin Ozan Şahin, Özgür Doğan      
SS22) Frontal Sinüs Boyutlarının Yaş Ve Cinsiyet ile İlişkisinin Değerlendirilmesi / Ezgi Türk, Özlem Görmez, Elif Çelebi, Özgür Koşkan
SS67) Dental Volumetrik Tomografi Görüntülerinden Birinci Molar Dişlerin Pulpa Hacmine Dayalı Yaş Tayini / Nazan Koçak
SS78) Adli Diş Hekimliğindeki Cinsiyet Ayrımında Maksiller Sinüs Boyutlarının Rolü: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması / Alaettin Koç, Sema Kaya

15:00-16:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Candan Paksoy

Olgularla Oral Mukozal Lezyon Tanısı
Prof. Dr. Pelin Güneri
Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner

15:00-16:30
2. Sözlü Sunum Oturumu (Oral Radyoloji Oturumu)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema Dural, Doç. Dr. Hakan Eren

SS19) Üst Birinci Molarlarda Alveoler Kemik Kaybının Sinüs Mukoza Kalınlığı ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi / Cansu Hatice Kış, Damla Soydan, Murat Emin Canger
SS54) Maksilla ve Mandibulada İzlenen Santral Ameloblastomaların Histopatolojik ve Radyografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi–Vaka Serisi / Muhsin Said Karataş, Umut Pamukçu, Wisam Suliaman, Cemile Özlem Üçok, İlkay Peker
SS70) Lateral Sefalometrik Görüntülerde Servikal Vertebra Morfolojisinin Görsel ve Yazılım Destekli Analizinde Gözlemci Uyumu / Derya Yıldırım, Hakan Amasya, Turgay Aydoğan, Nazan Kemaloğlu
SS34) Non-Sendromik Dudak-Damak Yarıklı Hastalarda 2. Premolar ve 3. Molar Agenezisi / İmran Güner Akgül, Burcu Evlice
SS73)  Sella Tursika Köprüsü ve Angle Malokluzyon İlişkisi / Arzu Alan, Özge Uslu Akçam, Kaan Orhan
SS69) Diş Hekimliği Lisans Öğrencileri Tarafından Yapılan Kök Kanal Tedavilerinin Teknik Kalitesi: Radyografik Bir Çalışma / Alperen Tekin, Şeyda Erşahan Eroğlu, Yelda Erdem Hepşenoğlu
SS05) Konka Bulloza Tiplerinin Maksiller Sinüs Patolojileri ile İlişkisi / Firdevs Aşantoğrol, Emin Murat Canger, Aykağan Coşgunarslan, Hatice Cansu Kış
SS56)  Maksiller Sinus Hacminin, Maksiller Dişsiz Hastalar ve Dişli Hastalar Arasında Karşılaştırmalı Değerlendirmesi / Asel Üsdat, Nuran Bayramov, Şebnem Erçalık Yalçınkaya

16:00-16:30 KAHVE MOLASI
 

 

16:30-18:00

 

 

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuri Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Özlem Üçok

Anabilim Dalları Toplantısı

18:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
26 NİSAN 2019, CUMA
09:00-11:00 Oral Mukoza Malignitelerinde Tanıdan Tedaviye Paneli 09:00-10:30
3. Sözlü Sunum Oturumu (KIBT Oturumu)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şevket Murat Özbek, Doç. Dr. Eray Kolsuz

SS40) Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Mandibular Kanal Varyasyonlarının ve Temporal Kret Kanallarının Değerlendirilmesi / Selin Yeşiltepe, Gülçin Kılcı, Özge Dönmez Tarakçı
SS35) Rosenmuller Fossa’nın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Radyo-Anatomik Çalışma/ Fatma Akkoca Kaplan, İbrahim Şevki Bayrakdar, Elif Bilgir
SS12) Bir Türk Popülasyonunda Kanin Dişlerin Kök Morfolojisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması / Güldane Mağat
SS06) Nazal Septum Deviasyonu ve Konka Bulloza İlişkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi / Aslıhan Akbulut, Oğuzhan Demirel
SS57) Radyoopak ve Radyolusent Görüntü Veren Lezyonların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Retrospektif Olarak İncelenmesi / Murat İçen
SS11) Mandibular Molar Dişlerde Radiks Entomolaris ve Paramolaris Sıklığı: Retrospektif KIBT Analizi / Melek Taşsöker, Melike Güleç
SS46) Alt Anterior Dişlerin Kök Kanal Morfolojilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Araştırılması / Sümeyya Çelik Özsoy, Füsun Yaşar
SS45) KIBT Görüntülerinde Saptanan Canalis Sinuosus ile İlişkili Aksesuar Kanallar: Vaka Serisi / Hatice Tetik, Fatma Nur Yıldız, Zühre Akarslan
SS84) Dental Volumetrik Tomografide Hareket Artefaktının Yaşa Göre Dağılımının Değerlendirilmesi / Fatma Betül Haidari, Hümeyra Tahtalı, Tuğba Ünver

Ağız Lezyonlarında Diagnostik Yaklaşım
Moderatör: Prof. Dr. İlknur Özcan
Oral Kanserlerin Etiyolojisi ve Risk Faktörleri
Prof. Dr. İlkay Peker
Ağız Kanserleri Patolojisi
Prof. Dr. Ömer Günhan
11:00 – 11:15 KAHVE MOLASI 10:30-12:00
4. Sözlü Sunum Oturumu (Oral Radyoloji Oturumu)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zuhal Tuğsel, Doç. Dr. Mehmet Hakan Kurt

SS27) Türk Popülasyonunda Stafne Kemik Kisti Prevalansı: Retrospektif Çalışma / Aida Kurbanova, Ali Sinan Horasan, Seçil Aksoy
SS09) Kayseri İli Popülasyonunda Diş Anomalileri ve Konjenital Diş Eksiklikleri Prevalansı / Serkan Yılmaz, Fatma Avcı, Rıdvan Akyol, Neşe İspekter, Fatma Zehra Tanyeri, Hatice Cansu Kış, Mehmet Amuk
SS04) Periapikal Kist ve Granülom Tanılı 12 Lezyonun Gri Skala Değerlerinin İncelenmesi / Fatma Avcı, Meryem Etöz
SS59) Kayseri İli Pediatrik Hasta Popülasyonunda Üçüncü Molar Diş Eksikliğinin Prevelansının İncelenmesi / Fatma Zehra Tanyeri, Serkan Yılmaz, Fatma Avcı, Neşe İspekter, Rıdvan Akyol, Hatice Cansu Kış, Mehmet Amuk
SS68) Endodontik Tedavi Başarı Oranının Periapikal Radyografda İncelenmesi / Ceren Aktuna Belgin, Gözde Serindere
SS81) Orta Ege Popülasyonunda Transmigre Kanin İnsidansının ve Radyografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi / Ayşegül Türkmenoğlu, Halil Tolga Yüksel, Şehrazat Evirgen
SS15) Alt Üçüncü Molar Dişlerin Pozisyonlarının Değerlendirilmesi ile Retromolar Bölgede Gözlenen Kemik Rezorpsiyonun Araştırılması / Tansu Çimen, Bilgün Çetin, Füsun Yaşar
SS76)
Kronolojik, Dental ve İskeletsel Yaş Arasındaki Korelasyonun DeğerlendirilmesiFatma Büşra Doğan, Faruk Akgünlü
SS30) Derin Öğrenme Yöntemi İle Panoramik Radyografiden Diş Eksikliklerinin Tespiti: Bir Yapay Zeka Pilot Çalışması / Özer Çelik, Alper Odabaş, İbrahim Şevki Bayrakdar, Elif Bilgir, Fatma Akkoca

 11:15-12:30 Malign Tümörlerde Radyolojik İnceleme
Prof. Dr. Peruze Çelenk
Ağız Kanserlerinde Erken Tanı
Doç. Dr. Erdoğan Fişekçioğlu
12:30-14:00  YEMEK MOLASI
14:00-15:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülkem Aydın

Differential Diagnosis of Radiolucencies of the Jaws
Dr. Nicholas Drage

13:30-15:00 
5.Sözlü Sunum Oturumu (KIBT Oturumu)
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Elif Şener, Doç. Dr. Melda Mısırlıoğlu

SS42) Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Voksel Boyutunun Doğrusal Ölçümlere Etkisinin Değerlendirilmesi / Ayşe Aydoğmuş Erik, Cevat Emre Erik, Derya Yıldırım
SS48) Gömülü ve Sürmüş Yirmi Yaş Dişlerinde Bifid Mandibular Kanal Prevalansının Dental Volumetrik Tomografi ile Karşılaştırılması / Şuayip Burak Duman, Numan Dedeoğlu, İsmail Gümüşsoy
SS25) Dentijeröz Kist: Kist-Kron İlişkisi ve Diğer Görüntü Özelliklerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografik Görüntülerinde Değerlendirilmesi / Gökçen Akçiçek, Leyla Berna Çağırankaya, Nursel Akkaya
SS08) Bir Grup Türk Popülasyonunda Bifid Mandibular Kondil Prevalansının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi / Sevde Göksel, Merve Yelken Kendirci, İlknur Özcan
SS39) Maksiller Sinüs Hacminin ve Septum Morfolojisinin Angle Sınıf I, II ve III İskeletsel İlişkiye Sahip Bireylerde Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi / Devrim Biriken Sipahi, Kadir Beycan, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
SS24) Imaging of External Auditory Canal Fractures Assocıated with Maxıllofacial Traumas by CBCT / Sinem Coşkun, Hatice Boyacıoğlu, Sema Dural
SS32) Maksiller Sinüzit ve Odontojenik Enfeksiyon İlişkisinin Dental Volümetrik Tomografi Görüntüleri ile Değerlendirilmesi / Ceyda Gürhan, Elif Şener,  Ali Mert, Güniz Baksı Şen
SS85) Temporomandibular Eklem Sublükasyonu-Kemik Değişiklikleri İlişkisinin KIBT ile İncelenmesi / Kübra Törenek Ağırman, Binali Çakur
SS63)
Kayseri İli Popülasyonundaki Mandibular Premolar Dişlerin Kök ve Kanal Morfolojilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi Rıdvan Akyol, Serkan Yılmaz, Mehmet Amuk

15:00-16:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şebnem Erçalık Yalçınkaya, Assis. Prof. Azin Parsa

Differential Diagnosis of Fibroosseous Lesions of the Jaws
Prof. Dr. David MacDonald

16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:30 Oturum Başkanları: Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, Prof. Dr. Kaan Orhan

Floroscopic Interventions and Applications in Dentomaxillofacial Region?
Prof. Dr. Eva Levring Jaghagen

15:00-16:30  
6. Sözüm Sunum Oturumu (Oral Diagnoz Oturumu)
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Serdar Uysal, Doç. Dr. Betül Karaca

SS75) Oral Mukoza Biyopsilerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi / Zeliha Zuhal Yurdabakan, Alper Sinanoğlu, Özlem Okumuş, Kaan Orhan
SS07) Oral Liken Planus Hastalarında I-Prf, Depo-Medrol Uygulamaları: Olgu Serisi / Elifhan Alagöz, Tuğba Ünver, Mustafa Tunalı, Zeliha Betül Özsağır, Ebru Sağlam, Suzan Bayer Alınca
SS13) Bir Dental Kliniğe Başvuran Hastalarda Özbildirim Halitosis Varlığının Saptanması ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi / Güldane Mağat, Büşra Tanrıkol
SS53) Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Bir Grup Hastada Klinik Bulgular / Gamze Ulay, Filiz Namdar Pekiner
SS49) İntraoral Premalign ve Malign Lezyonlu Hastaların Doku Örneklerindeki Candida Türlerinin DNA Analiziyle Belirlenmesi ve Sağlıklı Doku ile Karşılaştırılması / Betül Karaca, Pelin Güneri, Caner Vural, Mamadou Malick Diallo, Güven Özdemir, Ceyda Gürhan, Umut Aykutlu
SS21) Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma: 5 Olgu Sunumu / Zuhal Özateş, Nagihan Koç, Duygu Ölmez, Sinan Altun, Özlem Büşra Doğan, Şeyda İriağaç
SS23) Literatürde Anlatılan Çenelerdeki İlaçlarla İlişkili Osteonekroz Vakalarının Analizi / Mehmet Egemen Aydemir, Esin Bozdemir
SS55) Hiperparatiroidili Hastalarda Panoramik İndeksler ve Fraktal Analiz Kullanılarak Mandibular Kemiğin İncelenmesi / İsmail Gümüşsoy, Şuayip Burak Duman, Özkan Miloğlu
SS62) Periodontitis ile İlişkili Trabeküler Kemik Değişikliklerinin Fraktal Analiz ile İncelenmesi / Aykağan Coşgunarslan, Firdevs Aşantoğrol, Emin Murat Canger, Elif Kübra Medikoğlu, Damla Soydan

17:30-18:30

POSTER TARTIŞMASI

22:00 Asistan Partisi
27 NİSAN 2019, CUMARTESİ
09:00-10:30 Baş-Boyun Radyolojisi Paneli (Anatomi-Patoloji)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kaan Orhan

09:00-10:30 
7. Sözlü Sunum Oturumu (Oral Diagnoz ve Radyoloji Oturumu)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Pınar Sümer, Doç. Dr. Derya Yıldırım

SS65) Orofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar: Vaka Serisi / Melih Özdede, Umut Pamukçu, Adil Başman, İlkay Peker
SS01) Diş Hekimliği Öğrencilerinin Radyasyondan Korunma ve Uygulama Bilgilerinin Değerlendirilmesi / Gülsün Akay, Kahraman Güngör, Özlem Üçok
SS37) İkiz Dişler; Füzyon ve Geminasyon: Vaka Serisi / Nebiha Gözde İspir, Gülsün Akay, Kahraman Güngör, Meryem Toraman Alkurt
SS26) Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Uzmanlığında Ultrason Eğitimi / Gediz Geduk
SS71) Florid Cemento Osseous Dysplasia and Dentygerous Cyst in a Patient with Apert Syndrome: A Case Report / Nazlıcan Paslı, Fatma Nihan Aksakallı, Ender İdman, M. Oğuz Borahan, Emrah Canbazoğlu, Hasan Garip, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
SS61) Semento-Osseöz Displazi: Vaka Serisi / Cemento-Osseous Dysplasia: Case Series / Ahmet Faruk Ertürk, Ekin Basak Yılmaz, Sevde Göksel, İlknur Özcan
SS16) Mental Foramenin Mandibular Kemikle İlişkisinin Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi / Dila Berker Yıldız, Zeynep Betül Arslan, Erkan Taner Çelikel, Füsun Yaşar
SS20) Diş Hekimliği Öğrencilerinde Mezuniyet Sonrası Kariyer ve Uzmanlık Motivasyonu / Melek Taşsöker, Mine Çelik
SS03) Mandibular Trabeküler Kemiğin Fraktal Boyutu: Yaş, Cinsiyet ve İlgi Alanı Seçiminin Önemi Nedir? / Melike Güleç, Melek Taşsöker, Sevgi Özcan

Baş-Boyun Anatomisi
Nazofarenks, Parafarengeal ve Mastikatör Alanlar
Prof. Dr. Nail Bulakbaşı
Parotid, Karotid ve Retrofarengeal Alanlar
Doç. Dr. Sibel Bayramoğlu
Orofarenks ve Oral Kavite
Prof. Dr. Gülgün Yılmaz Ovalı
10:30-11:00 KAHVE MOLASI

10:30-12:00  
8. Sözlü Sunum Oturumu (KIBT Oturumu)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sebahat Görgün, Doç. Dr. Erinç Önem

SS36) Bifosfonat Kullanan Hastaların Mandibular Kemik Yapısının Fraktal Analiz ile İncelenmesi / Neşe İspekter, Aykağan Coşgunarslan, E. Murat Canger, Damla Soydan, Hatice Cansu Kış, Fatma Zehra Tanyeri
SS41) KIBT Görüntülerinde Rastlantı Bulgusu Olarak Görülen Yumuşak Doku Kalsifikasyonları / Nuran Bayramov, Asel Üsdat, Şebnem Erçalık Yalçınkaya
SS58) KKTC Toplumunda Fenestrasyon ve Dehisens Prevalansının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi / Umut Aksoy, Seçil Aksoy, Müjgan Fırıncıoğluları, Kaan Orhan
SS14) Foramen Timpanikum (Foramen Huschke) Görülme Sıklığının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi / Merve Şakır, Erdoğan Fişekçioğlu, Belde Arsan, Cansu Büyük, Gözde Turgut
SS80) Kök-Kanal Sayısı Varyasyonları ve Patolojilerinin Belirlenmesinde Limitli KIBT ve Periapikal Radyografinin Karşılaştırılması / Esin Bozdemir, Sinem Sırlı Yılmaztürk
SS77) Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Mandibular Koronoid Proçes Boyutlarının Değerlendirilmesi / Melike Başaran, Özlem Görmez, Esin Bozdemir, Derya Yıldırım
SS47) Mandibular Üçüncü Molar Dişlerin İnferior Alveoler Kanalla İlişkisinin KIBT ile Değerlendirilmesi / Erkan Taner Çelikel, Zeynep Betül Arslan, Dila Berker Yıldız, Füsun Yaşar
SS82) Comparative Analysis of CBCT and Panoramic Imaging in the Detection of Haller’s Cells / Hazal Karslıoğlu, Ayşe Pınar Sümer

 11:00-12:30 Baş-Boyun Patolojileri
Nazofarenks, Parafarengeal ve Mastikatör Alanlar
Prof. Dr. Nail Bulakbaşı
Parotid, Karotid ve Retrofarengeal Alanlar
Doç. Dr. Sibel Bayramoğlu
Orofarenks ve Oral Kavite
Prof. Dr. Gülgün Yılmaz Ovalı
12:30-14:00 YEMEK MOLASI

13:30-14:50
9.Sözlü Sunum Oturumu (Panoramik Radyografi Oturumu)
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Esin Bozdemir, Doç. Dr. Semanur Dölekoğlu

SS38) Dijital Panoramik Radyograflarda Çekim Sırasında Yapılan Hatalar / Nur Hacıosmanoğlu, Hakan Eren, Muhammet Feyzi Küçükkalem, Sebahat Görgün
SS64) Posterior Dişsizliğin Kondil Boyutlarındaki Değişimine Etkisinin Dijital Panoramik Röntgen ile Değerlendirilmesi / Bilgün Çetin, Halil Ayyıldız, Faruk Akgünlü
SS44) Panoramik Radyografilerde İzlenen Anatomik ve Patolojik Oluşumların Değerlendirilmesi ile Medikal Monitör ve Akıllı Ekranların Diagnostik Performanslarının Karşılaştırılması / Cansu Büyük, Erdoğan Fişekçioğlu, Merve Şakır, Gözde Turgut, Belde Arsan
SS18) Tanıda Sadece Panoramik Radyografi Ne Kadar Güvenli? / Esin Bozdemir, Özlem Yarbaşı
SS31) Kondiler Değişikliklerin Panoramik Radyografi ile İncelenmesi / Gözde Serindere, Ceren Aktuna Belgin
SS28) Oral Epitel Hücrelerde Panoramik Radyografinin Genotoksik Etkileri / Hülya Çakır Karabaş, İlknur Özcan, Semra Dölek Güler
SS66) Farklı Sagittal Yön İskeletsel Paterne Sahip Bireylerde Hava Yolu Hacminin Değerlendirilmesi: Retrospektif Pilot Çalışma / Mukadder Orhan Gür, Mehmet Uğurlu

14:00-15:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esin Alpöz, Doç. Dr. Elif Yıldızer Keriş

Radiation Dose from DMFR: What and How Imaging
Dr. Dennis Rottke

 

15:00-15:15 KAHVE MOLASI

14:50-16:10 
10. Sözlü Sunum Oturumu (KIBT Oturumu)
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Defne Yalçın Yeler, Doç. Dr. Seçil Aksoy

SS43) Retrospective Analysis of the Incidence of Intracranial Physiological Calcifications with Cone Beam Computed Tomography / Melis Mısırlı Gülbeş, Berfu Çerçi Öngün, Nimet İlke Akça, Kaan Orhan
SS52)
Artiküler Eminens ve Glenoid Fossa Pnömatizasyonunun Tanısında Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Dijital Panoramik Radyografi Kullanımının Değerlendirilmesi Berrin Çelik, Cemile Özlem Üçok, Ezgi Nazman
SS29) Obstrüktif Uyku Apnesi Hastaları ve Sağlıklı Bireylerde Genial Tüberküllerin KIBT ile Karşılaştırılması / Müjgan Fırıncıoğluları, Seçil Aksoy, Kaan Orhan, Ulaş Öz, Evren Hıncal, Finn Rasmussen
SS72) Dental Malformasyonlu Bir Grup Olgunun KIBT ile Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma / Fatma Güler Dönmez, Gözde Yılmaz, Filiz Namdar Pekiner
SS74) İmplant Planlanan Bölgelerde Panoramik Radyografinin Yeterliliğinin ve KIBT’nin Gerekliliğinin Farklı Tıbbı Eğitimi Olan Gözlemciler Tarafından Değerlendirilmesi / Duygu Göller Bulut, Ayşe Tuğçe Öztürk, Tuğçe Ünal Kaya
SS51) The Evaluation of Atlanto-Axial Joint with Cone Beam Computed Tomography (CBCT) / Esra Yeşilova, Elif Bilgir
SS02) Assessment of Knowledge Level and Attitudes of Dental Students about Digital Radiography and CBCT / Gaye Keser, Gökhan Cem, Filiz Namdar Pekiner
SS83) Gömülü Üçüncü Molar Dişlerin İkinci Molar Dişlere Etkisinin KIBT ile Değerlendirilmesi / Zeynep Betül Arslan, Dila Berker Yıldız, Füsun Yaşar

15:15-16:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dilhan ilgüy, Prof. Dr. Sevgi Özcan

Artificial Intelligence: Potential Applications in Dental Imaging
Dr. Ruben Pauwels

Artificial İntelligence and Deep Learning: Basic Principles
Prof. Dr. Kaan Orhan

16:30-17:00 Kapanış
20:00 GALA YEMEĞİ