Değerli Meslektaşlarım,

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası ODFMR Kongresi 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Spice Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongre bilimsel programımızda özellikle, “Ağız Hastalıkları” üzerinde yoğunlaşacağız. Güncel bilgilerin anlatılacağı ve değerli hocalarımızın tecrübelerini paylaşacağı bu başlığın oldukça verimli geçeceğine inanıyorum.

Kongre bilimsel kurul başkanı olarak önceki iki kongremizde yer alamamış Baş ve Boyun Radyolojisi paneli düzenleyeceğimizi de müjdelemek isterim. Bu panelde Türk Baş/Boyun ve Nöroradyoloji derneğinden meslektaşlarımız “Baş ve Boyun Radyolojisi” konulu sunumları ile kongremize bilgilerini ve tecrübelerini katacaklardır.

Kongremiz başlamadan hemen önce, 24 Nisan 2019 tarihinde, “Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kursları”, “Maksillofasiyal Ultrasonografi Kursu” ve “Dijital Diş Hekimliği Kursu” verileceğini de hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu kurslara olan taleplerin karşılanamaması durumunda kongrenin son günü olan 28 Nisan 2019 tarihinde kurslarımız tekrarlanacaktır.

Ayrıca son yönetmelikler doğrultusunda, kongremizdeki tüm sunumlar, Ulakbim’de taranan bir dergide yayımlanacaktır.

Bilimsel programımızın yanı sıra ODMFR camiasındaki güncel konular ve radyolojide yeniliklerin tartışılacağı panellere de yer verilecektir. Radyoloji camiasındaki güncel değişimleri aktarmak üzere yurtdışında konularında uzman konuşmacılar hem bilimsel kurulumuzda hem de kongremizde yer alacaktır.

Bilimsel kurul adına sizleri kongreye davet etmekten büyük mutluluk duymaktayım.

Saygılarımla

Prof. Dr. İlknur ÖZCAN
3.Uluslararası Oral Diagnoz ve Radyoloji Kongresi Bilimsel Kurul Başkanı