TÜRK ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ

Türk Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 1997 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğin asıl amacı kamuyu bu alanda eğitmek ve bilgilendirmek, resmi kuruluşlarla iletişim kurmak, ağız sağlığı ve Maksillofasiyal radyoloji alanını desteklemek, broşür ve kitap basımı yapmak, toplantı, seminer ve kongreler düzenlemek, uzmanlar arasında bilimsel amaçlı iletişim kurmak ve uluslararası derneklerle ilişkileri geliştirmektir.

Dernek kural ve yönetmeliklerine göre, Türk Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği diğer üniversiteler, klinikler ve kamu hastaneleriyle iş birliği halinde olup bu alandaki araştırmaları destekler ve gerekli ekipmanı sağlar ve üyelerini Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji alanındaki bulgular ve gelişmeler hakkında bilinçlendirir.

Türk Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 300’ün üzerinde üyeye sahiptir. Yukarıda bahsedilen hedefler çerçevesinde, 4 panel, 3 bilimsel sempozyum ve kongre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenmiştir. Yukarıda bahsedilen etkinliklerin yanında, dernek 1999,2002 ve 2007 yıllarında İstanbul ve Kuşadası’da 2000 diş hekiminin katılımıyla “Uluslararası Balkan Stomoloji Derneği Kongresi” başarıyla düzenlenmiştir.

Son olarak, 2010 yılında yaklaşık 400 maksillofasiyal radyoloğun katılımıyla dernek Avrupa Dermomaksillofasiyal Radyoloji Kongresi’ni organize etmiştir. Bu yıl, aynı akademi, EADMFR 3-7 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bir toplantı organize edecektir.